Bilder från Halloween

Här kommer en bild på den färdiga sminket, detta är efter 5 timmar.