Svar till Cecilia. Om LN t-shirt.

Detta var inspirerat av Adam Saaks, finns underbara Youtube klipp där får du en tydligare bild av detta.

Här kommer även bilderna från denna fotografering, foto Henrik.B

Modell Juliana